Led osvetleni nad televizi

Nouzové LED osvětlení ve veřejných užitkových blocích, chápané jako součást systému požární bezpečnosti, musí splňovat řadu požadavků, jejichž obsah je obsažen také v předpisech, kdy a v množstvích souvisejících s požární

Odpraseni v lakovne

Odprašovací systémy se používají prakticky všude tam, kde je znečištěno pracoviště suchým prachem z velmi jemných částic. Technologické odprášení tohoto modelu je primárně umístěno v oblasti energetiky, keramiky, svařování, kovu, dřeva,